BAKGRUND     FAKTA
Mählers Hyrmaskiner startade under våren 2011 och är en idé som genom åren växt fram.

Eftersom jag, Henrik Mähler, själv använder ved för bla uppvärmning av huset, så var jag less på all tid det tog med de olika maskiner som jag hyrde. Därför blev jag eld och lågor när jag fann Pilkmaster Evo 30.  Från att ha köpt denna maskin för uthyrning så har idéerna mer och mer kommit om att hyra ut även andra typer av maskiner för främst privat bruk.

AFFÄRSIDÈ
Grundtanken är att ha uthyrning av maskiner, till i första hand privat personer, till bra priser.

Vi är under expandering och har som mål att uppdatera vår maskinpark utefter det behov som våra kunder har!

Har du förslag på maskin som du vill hyra, skicka det som förslag till oss!

e-mail
   

Firma typ: Enskild Firma
Organisationsnummer: 7902137996
   Kontakt person: Henrik Mähler
Adress: Svartgrindsvägen 21
   861 33 Timrå
Telefonnummer: 070-312 90 33